სერვერული ინფრასტრუქტურა

  • Microsoft Active Directory Server & Domain Controller
  • Storage Systems NAS, SAN
  • Disk Backup Systems
  • სერვერების ვირტუალიზაცია: Vmware ESXI&Microsoft Hyper-V
  • Microsoft Exchange ადმინისტრირება
  • მეილ სერვერის კონფიგურაცია
  • ფაილ სერვერის კონფიგურაცია
  • პრინტ სერვერის კონფიგურაცია
  • DHCP სერვერების  კონფიგურაცია

ჩვენ გვაქვს ამბიცია ვიყოთ საუკეთესოები და ამიტომ, მუდმივად ვზრუნავთ მომსახურების ხარისხზე, რაც აისახება ჩვენი კლიენტების ბიზნესის სწრაფ განვითარებაზე.

საკონტაქტო